Vad är katodisk betning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder katodisk betning?

Detta är det kemiska avlägsnandet av högtemperaturskala och det angränsande metallskiktet med låg kromhalt från metallytor av rostfritt stål. Efter svetsning, eller någon annan värmebehandlingsmetod, bildas ett färgat oxidskikt, och undertill finns det kromutarmade skiktet på stålets yta. När innehållet i kromskiktet är lågt minskar också motståndet mot korrosion. För att återställa det fulla motståndsförhållandet måste skiktet avlägsnas för att exponera den rena legeringen.

Katodisk betning är en praxis som är vanlig på betningsstål för att öka effektiviteten av betning. I processen används elektrisk ström för effektiv aktivering av ytorna så att plätering kan utföras på ett tillfredsställande sätt.

Kunskaper.se förklarar katodisk betning

Betning börjar med att applicera svavelsyra för att mjuka upp beläggningen för enklare borttagning genom efterföljande betning i salpeter- och fluorvätesyra. Dessa syror tar bort skalan och utarmat lager av krom för att återställa motståndskraften mot korrosion. Dessa lösningar tar också bort ferritoxider och andra föroreningar från metallytorna.

Det bör noteras att betning bör utföras på helt glödgat rostfritt stål. Detta på grund av risken för angrepp på korngränsen. Eftersom processen involverar starka syror bör korrekt och kontrollerad hantering av dessa syror följas och alla betningsbehandlingar göras genom sköljning. Vid användning av betpasta bör man vara försiktig eftersom den framställs genom blandning av flera starka syror. Den appliceras på små, överhängande eller vertikala ytor.

Betpastor, gjorda genom blandning med inerta bärare, används för att behandla vissa utvalda områden såsom svetsar. Denna metod tar också bort röd rost som orsakas av korrosion av stål eller förorenande järn eller stålpartiklar. Skaltyp och borttagningsmetoden beror på stålkvaliteten och de aktuella uppvärmningsförhållandena.

Eftersom betning resulterar i att metallen avlägsnas, blir produktens glans matt, och dess storlek och dimensioner reduceras.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?