Vad är katodisk blåsbildning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder katodisk blåsbildning?

Katodisk blåsbildning är ett experimentellt tillvägagångssätt som syftar till att förhindra korrosion i det område av en metallyta som har avslöjats på grund av blåsor som har spruckit. Katodisk blåsbildning ger skydd genom en galvanostatisk laddning till det avtäckta området.

Vid katodisk blåsbildning sker en galvanisk reaktion på katodsidan och hjälper till att skydda metallen som oavsiktligt blev exponerad p.g.a. bucklor och nagg när blåsorna spricker. Det katodiska skyddet ges till den översta beläggningen eller färgskiktet. När blåsor därefter bildas sker en katodisk reaktion vid gränsytan, som frigör en hydroxyljon och några positiva joner. Dessa hydroxyljoner och positiva joner släpper ut det osmotiska trycket inuti bubblan, vilket delar den tunna polymerbeläggningen jämnt över det exponerade området och skyddar därigenom de områden som blev avslöjade.

Kunskaper.se förklarar katodisk blåsbildning

Blåsbildning är bildandet av trasiga eller obrutna bubblor av vilken storlek som helst, som finns under eller inuti en beläggning vid gränsytan mellan färg och metall . Även om det kan bildas blåsor mellan färgskikten är dessa mindre vanliga. Blåsor är ofta vätskefyllda och kan ta formen av kluster (eller utslag). Blåsbildning är resultatet av vidhäftningsfel och kan orsaka vidhäftningsfel, och är därför katastrofalt.

Blisterbildning är i grunden ett fel i en beläggning eller färgapplicering där små bubblor uppstår. Efter att bubblorna spruckit täcks områden av metallens yta inte längre av beläggningen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?

  • Vad händer när gasen värms upp?

  • Viktiga buffertar i levande system

  • Hur man namnger syror