Vad är katodisk modifiering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder katodisk modifiering?

Katodisk modifiering är en anodisk reaktionsfördröjning som är resultatet av legeringarnas förbättrade förmåga att genomgå passivering genom den aktiva katodintroduktionen i legeringen. Det är en metod som tillåter tillverkning av legeringar som är resistenta mot korrosion eftersom legeringarnas motståndskraft mot elektrokemiska angrepp förbättras.

Katodisk modifiering ses vanligtvis med legering av titan och rostfritt stål med vissa metaller såsom platinagruppen.

  Kunskaper.se förklarar katodisk modifiering

  I korrosionsprocessen finns det olika sätt på vilka legeringar som är resistenta mot korrosion kan bildas eller elektrokemiskt angreppsmotstånd kan förbättras . Dessa inkluderar:

  • Ökad termodynamisk stabilitet
  • Kinetisk retardation som involverar den anodiska processen
  • Kinetisk retardation som involverar den katodiska processen
  • Generering av passiverande och stabila oxidskikt
  • Den termodynamiska stabiliteten för stål kan förhöjas i begränsade fall. Till exempel kan stål som innehåller krom legeras med molybden eller nickel. Fördröjning av katodreaktion kan också göras på flera sätt, som att utrota aktiva positiva föroreningar samt öka den katodiska processöverspänningen. Exempel på detta är att legera metaller som zink eller mangan till magnesium och antimon eller arsenik till stål.

   Passiverande skikt kan uppnås genom tillsats av krom, som är mindre stabilt i förhållande till järn när det gäller termodynamik. Rostfritt stål erhåller tekniskt sin motståndskraft mot korrosion till de passiverande oxidskikten ovanpå stålet. Samtidigt kan anodiska reaktioner bromsas ner på många sätt, som att legera nickel- och järnstål med metaller som krom. Detta kan också uppnås genom införandet av aktiva katoder i legeringen. Ett bra exempel är legering av titan och rostfritt stål med platinagruppmetaller (PGM). Denna teknik kallas katodisk modifiering.

   För att uppnå katodisk modifiering bör dessa krav uppfyllas:

   • Baslegeringen bör innehålla kritisk strömtäthet.
   • Passiveringspotentialen hos basmetallen måste vara negativ för att tillåta den katodiska komponenten att modifiera korrosionspotentialen.
   • Baslegeringens transpassiva potential måste vara elektropositiv för en bredare passivt område.

   • Det katodiska legeringsmaterialet bör ha lägre överspänning och högre strömtäthet och måste vara resistent mot korrosion under situationen.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg