Vad är katodisk skyddsövervakning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder katodisk skyddsövervakning?

Katodisk skyddsövervakning är en korrosionsförebyggande metod som används på nedgrävda rörledningar. Det involverar användning av utrustning, sensorer och larm för att upptäcka förändringar i rörledningens kemiska sammansättning eller läckor genom att göra rörledningen till en katod i en elektrokemisk cell.

Kunskaper.se förklarar katodisk skyddsövervakning

Katodisk skyddsövervakning innebär regelbundna inspektioner som utförs av rörledningsoperatörer för att utföra mätningar vid likriktare och katodskyddstestpunkter längs en rörledning. I allt högre grad används automatiserade alternativ som använder satelliter, mobiltelefoner eller drönarsystem för fjärrinspektioner.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?