Vad är katodisk skyddsövervakning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder katodisk skyddsövervakning?

Katodisk skyddsövervakning är en korrosionsförebyggande metod som används på nedgrävda rörledningar. Det involverar användning av utrustning, sensorer och larm för att upptäcka förändringar i rörledningens kemiska sammansättning eller läckor genom att göra rörledningen till en katod i en elektrokemisk cell.

Kunskaper.se förklarar katodisk skyddsövervakning

Katodisk skyddsövervakning innebär regelbundna inspektioner som utförs av rörledningsoperatörer för att utföra mätningar vid likriktare och katodskyddstestpunkter längs en rörledning. I allt högre grad används automatiserade alternativ som använder satelliter, mobiltelefoner eller drönarsystem för fjärrinspektioner.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg