Vad är kemisk korrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kemisk korrosion?

Kemisk korrosion avser den gradvisa förstörelsen av en metalls yta på grund av ytans reaktion med ämnen i dess yttre miljö. Det kännetecknas ofta av oxidation av en metall med en syra för att bilda oxider.

Kunskaper.se förklarar kemisk korrosion

Kemisk korrosion börjar på en plats där en given metall är under stress eller isolerad från luftcirkulationen. Detta får metalljonerna att lösas upp i en fuktfilmad miljö, vilket i slutändan påskyndar en reaktion mellan metalljonerna och vattnet. Reaktionen bildar vattenhaltiga oxider (känd som rost när den reagerar med järn) och fria joner, vilket leder till korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?