Vad är kemisk potential? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kemisk potential?

Kemisk potential är ett mått på ett ämnes förmåga att orsaka antingen en kemisk eller elektrokemisk reaktion i sin miljö på grund av dess inre kemiska energi eller extern energi. I ett kemiskt system är det ett mått på ojämvikt mellan reaktionsprodukter och reaktanter.

Kemisk potential representerar tendensen till korrosiv reaktion och hjälper till att bestämma:

  • Systemkrav för korrosionsskydd
  • Designparametrar
  • Mätning och övervakning av korrosion

Kunskaper.se Explains Chemical Potential

Kemisk potential är indikatorn på ojämvikt i ett kemiskt system, bestående av reaktionsprodukter, reaktanter och andra ämnen. Denna ojämvikt leder till kemiska och elektrokemiska reaktioner, som i sin tur minskar ojämvikten. I slutändan tenderar den att nå ett tillstånd av jämvikt.

Kemisk potential är viktig inom många områden av kemin, särskilt för elektrokemiska reaktioner, såsom olika former av korrosion. Inom elektrokemi tenderar jonisk laddning inte alltid att flytta från högre kemisk potential till lägre potential, utan tenderar att flytta från högre elektrokemisk potential till lägre potential. Den elektrokemiska potentialen inkluderar fullt ut alla krafter som påverkar jonens rörelse, men kemisk potential utesluter elektriska krafter.

Den abstrakta definition som ges som effektiv förändring av fri energi hos ett ämne, för varje ytterligare ämnesmolekyl, är mer tillämplig på total (kemisk och elektrokemisk) potential. Om två platser på en metallyta har olika totala potentialer, kan skillnaden bero på potentialerna relaterade till yttre krafter som gravitations- eller elektrokraftfält och på faktorer som densitet såväl som temperatur.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg