Vad är kemisk resistens? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kemisk beständighet?

Kemisk beständighet är styrkan hos ett material för att skydda mot kemiska angrepp eller lösningsmedelsreaktioner. Det är motsatsen till kemisk reaktivitet. Den bestämmer ett materials resistivitet mot korrosiva miljöer.

Kemisk beständighet beskriver normalt i vilken utsträckning ett material kan bibehålla sin resistens mot kemikalier. En kemisk resistenstabell kan användas för att se den relativa resistansen hos material. Termoplaster är lämpliga att använda i många industriella processtillämpningar på grund av deras höga motståndskraft mot många kemikalier.

Kemisk beständighet kan också kallas kemisk inerthet.

Kunskaper.se förklarar kemisk resistens

Kemisk beständighet är ett materials förmåga att motstå kemiska angrepp. Ett material med hög kemisk beständighet har därför mindre risk för korrosion. Material med hög kemisk beständighet anses generellt vara korrosionsbeständiga material på grund av sin tröghet mot kemiska angrepp.

Ett material med låg kemisk beständighet resulterar i allmänhet i att materialet sväller eller mjuknar, därför förlorar materialet användbarhet. När man testar ett material för kemisk beständighet, inkluderar viktiga faktorer:

 • Temperatur
 • Koncentration av kemikalier
 • Exponeringens varaktighet
 • Mekanisk belastning
 • I en kemikalieresistenstest, aluminiumoxid och kiselkarbid har högre nivåer av motståndskraft mot kemikalier, medan rostfritt stål, zirkoniumoxid och kisel har lägre nivåer av motståndskraft mot kemikalier. Rostfritt stål är lösligt i saltsyra, medan zirkoniumoxid och kiselnitrid är lösliga i fluorvätesyra, därigenom uppvisar de högre nivåer av löslighet och lägre nivåer av kemisk resistens.

  Kemiskt resistenta produkter är nödvändiga i olika tillämpningar och miljöförhållanden. Inom industrin används inte bara frätande kemikalier, utan även vatten orsakar ibland korrosion på många material. Därför ger användning av produkter med hög kemikalieresistens i ogynnsamma miljöer fördelar för att öka industrins effektivitet och produktivitet samtidigt som behovet av byte av delar minskar. Det gör i slutändan processen mer kostnadseffektiv.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?