Vad är Killed Steel? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder dödat stål?

När stål har deoxiderats helt före gjutning och ingen gas utvecklades under stelning, kallas det resulterande stålet dödat stål. Detta stål kännetecknas av en hög grad av kemisk homogenitet. Det är fritt från gasporositet, vilket gör dessa stål mer lämpade för kritiska komponenter och för tillämpningar som involverar värmebehandling. Det kombineras med ett medel som gjutning före användning.

Detta stål kallas ”dödat” eftersom det tyst stelnar i formen och ingen gas utvecklas. Identifieringsmärket för detta stål är ”K”.

  Kunskaper.se förklarar dödat stål

  Dödat stål är stål behandlat med ett starkt deoxidationsmedel. Denna behandling är nödvändig för att minska syrehalten så att ingen reaktion sker mellan kol och syre under stelning. Detta stål har mer enhetlig kemisk sammansättning och egenskaper än annat stål.

  Aluminium, ferrokisel och mangan är vanliga deoxidationsmedel som används vid stelning. Aluminium bildar aluminiumoxid när de reagerar med de lösta gaserna. Det hjälper till att bilda stiftkornsgränser. Dessa gränser förhindrar korntillväxt under värmebehandlingar. Dödat stål är hårdare än kantstål för stål av liknande kvalitet. Dödade stål lider också av djupa rörkrympningsdefekter.

  Dödade stål används i många stålbehandlingar, såsom:

  • Legerat stål
  • Smidesstål
  • Kolande stål
  • En mängd olika dödade stål är känt som halvdödat stål. Halvdödat stål är ett mellanstål mellan dödat och kantstål. Den har också varierande grader av enhetlighet i sammansättningen. I detta stål utvecklas mer gas än dödat stål, men lägre än kantat eller kapslat stål.

   Allt legerat stål är vanligtvis dödat stål och detta stål innehåller kol som är lika med eller större än 0,30 procent vikt.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?