Vad är klibbfritt? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder klibbfri?

Klibbfri hänvisar till ett beläggningstillstånd där en beläggning är helt torka med lite eller ingen fukt kvar efter applicering på ytan som ska skyddas.

Det kan också hänvisa till en beläggningstidsparameter som används för att utvärdera slutförandet av ett skyddande skiktapplicering på en metallisk yta. Det är den tidpunkt då en beläggning är ordentligt vidhäftad och ger maximalt skydd till ytan.

Kunskaper.se förklarar Klibbfri

Klibbfri tid är den period då en applicerad beläggning inte längre lätt skadas, störs eller tas bort och därmed kan att tillhandahålla alla skyddande fördelar.

Att känna till den klibbfria tiden för varje beläggning som ska appliceras är särskilt användbart eftersom detta möjliggör korrekt underhållsschema för att minimera väntetider och optimera personalens effektivitet. Till exempel, under nedläggning av anläggningsunderhåll, är en förståelse för den klibbfria tiden viktig för att snabbt kunna återuppta anläggningens drift och förbättra produktionen.

Vissa styrande standarder för klibbfri tid kan tillämpas, såsom ASTM C679-15: Standard Test Method for Tack-Free Time of Elastomeric Sealants.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?