Vad är klordioxid? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder klordioxid?

Klordioxid är en kemisk förening med den kemiska formeln ClO2. Den förekommer som en gulgrönaktig kristall och uppträder som en ljus orange färg när den ses vid -59°C (-74°F). Klordioxid är en av kloroxiderna och används som oxidationsmedel i vattenbehandlings- och blekningsprocesser.

Kunskaper.se förklarar klordioxid

Klordioxid är en neutral förening som upptäcktes 1814 av Sir Humphrey Davy. I hans experiment producerades en gas genom att droppa H2

SO3 (svavelsyra) på KClO 3 (kaliumklorat). Senare ersattes svavelsyran med HOCl (hypoklorsyra) för att producera klordioxid. De industrier som producerar klordioxid i stora mängder använder sig av en sådan reaktion.

Alternativt NaClO3 (natriumklorat) kan användas istället för kaliumklorat för att bilda klordioxid enligt den kemiska formeln:

2NaClO3

+ 4HCl + 2ClO2 + Cl2 + 2NaCl + 2H

  2O

  Klordioxid används ofta i:

  • Blekning av trämassa och mjöl
  • Vattenbehandling, rengöring och klorering (t.ex. som desinfektionsmedel för dricksvatten)

   Tillverkning av desinfektionsmedel för produkter som desinfektionsmedel

   Klordioxid är icke-frätande. Det är en myt att klordioxid korroderar rostfritt stål.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg