Vad är klorerat gummi? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder klorerat gummi?

Klorerat gummi är ett icke brännbart vitt pulverkemiskt ämne som bildas genom att koltetraklorid reagerar med klor. Den har ökad hårdhet och minskad reaktivitet med de flesta kemikalier, vilket gör den idealisk för användning som en skyddande barriär mot korrosion på metallytor.

Kunskaper.se förklarar klorerat gummi

Klorerat gummi är ett primärt ämne som används som ingrediens i färger, beläggningar och lim som appliceras som skyddsfilmer, och är en vanlig ingrediens i enpacksbeläggningar. Dessa filmliknande material appliceras på korrosionsbenägna metallytor. Klorerat gummi har följande egenskaper som gör det särskilt effektivt för denna applikation:

  Brandsäkert på grund av sin ökade klorhalt
 1. Fukt- och vattentålig
 2. Kemisk stabilitet och minskad reaktivitet
 3. God vidhäftning och förlängd livslängd
 4. Antifouling egenskaper och mögelbeständighet
 5. Klorerat gummi kategoriseras ofta enligt till dess tillverkade viskositet under något av följande: låg, medel eller hög. Variationer i viskositet möjliggör ett brett spektrum av tillämpningar vid skapandet av färger, tillsatser och vidhäftande skyddsfilmer.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?