Vad är klorider? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder klorider?

Klorider är joner som består av grundämnet klor med negativ laddning (Cl). Klorider definieras också som alla föreningar som har klor i sin kemiska sammansättning. Dessa kan vara salter med klor i eller syror som saltsyra. Klorider kan orsaka korrosion på passiva material som aluminium och rostfritt stål.

Kunskaper.se förklarar Klorider

Klorider är rikligt förekommande i naturen. Jonformen av klorid, i vilken en enda, negativt laddad klorjon finns, bildas när klor får en extra elektron. Klorider kan också hittas när ett kloridsalt löses i en vattenlösning. Till exempel lämnar natriumklorid löst i vatten en positiv natriumjon och en negativ kloridjon.

Klorider skapar förödande frätande effekter på många material. Vissa rostfria stål kommer, när de utsätts för stora mängder klorider, att börja korrodera i form av gropar. De negativt laddade kloridjonerna kan penetrera det passiva oxidskiktet av rostfritt stål. När detta händer blir gropbildningen anoden och resten av den rostfria stålytan blir en katod. Som ett resultat av detta skapas en korrosiv elektrolytisk reaktion som i slutändan kan resultera i att det rostfria stålet går sönder. För att förhindra att detta inträffar har vissa rostfria stål högre mängder molybden, vilket kan bekämpa kloridjonerna mer effektivt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?