Vad är koldioxid? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder koldioxid?

Koldioxid är en naturligt förekommande kemisk förening med den kemiska formeln CO2 . Den har två syreatomer som är kovalenta och dubbelbundna till en kolatom. Det är i gasform vid standardtryck och temperatur.

Koldioxid produceras genom djurs andning och används av växter, bakterier och andra levande varelser för fotosyntes.

Kunskaper.se förklarar koldioxid

Koldioxid är en nyttig komponent i atmosfären. Men denna förening har också skadliga effekter på miljön och i industrier. Koldioxid som kan hittas som fri koldioxid i vattenlösningar kan också hittas som kombinationen av bikarbonat- och karbonatjoner.

När koldioxid löses upp kan det ofta leda till korrosion. Detta beror på att gas löses upp i vattnet, vilket resulterar i kolsyra, som kan vara mycket frätande. Denna reaktion leder också till låga pH-nivåer, vilket ytterligare förstärker syrets korrosivitet.

Koldioxid är vanligtvis orsaken till korrosion i pannsystem, särskilt i kondensatsystem. Detta beror på att avluftningen av vatten eliminerar koldioxid i kokt vatten. Alkaliskt vatten i denna situation kan generera höga koldioxidnivåer. Denna extremt höga nivå av koldioxid kan resultera i ett mycket korrosivt kondensat.

Även om korrosion av koldioxid också är typiskt i vattendistributionssystem, är det mer uppenbart i kondensatsystem . Därför bör industrier ha åtgärder för att testa koncentrationsnivåer av koldioxid, som kan vara mycket frätande.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg