Vad är koltetrafluorid? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder koltetrafluorid?

Koltetrafluorid avser en kemisk förening med molekylformeln CF4. Det är färglöst till utseendet och används som ett köldmedium för att kyla en given metalls applikationsmiljö för att minska korrosionshastigheten.

Koltetrafluorid kan också kallas tetrafluormetan.

Kunskaper.se förklarar koltetrafluorid

 • Koltetrafluorid har följande kemiska och fysikaliska egenskaper som kan utnyttjas för att optimera en korrosionsförebyggande kampanj för metaller i alla applikationer:

 • Löser sig inte i vatten
 • Smältpunkt: -183,6°C (-298,5°F)
 • Kokpunkt: -128,1° C (-198,6°F)
 • Vätskedensitet vid -130°C (-202°F ): 1,613 g/cm3
 • Vätskebrytningsindex vid -173°C (-279°F ): 1,515
 • Kritisk temperatur: -45,67°C (-50,21°F)
 • Hög stabilitet
 • Reagerar inte med syra, alkali eller oxidationsmedel
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg