Vad är konfidensintervall och konfidensnivåer i sociologi?

Ett konfidensintervall är ett mått på uppskattning som vanligtvis används i kvantitativ sociologisk forskning. Det är ett uppskattat värdeintervall som sannolikt inkluderar populationsparametern som beräknas Till exempel, istället för att uppskatta medelåldern för en viss population till ett enskilt värde som 25,5 år, skulle vi kunna säga att medelåldern är någonstans mellan 23 och 28. Detta konfidensintervall innehåller det enda värde vi uppskattar, men det ger oss ett bredare nät för att ha rätt.

När vi använder konfidensintervall för att uppskatta ett tal eller populationsparameter kan vi också uppskatta hur exakt vår uppskattning är. Sannolikheten att vårt konfidensintervall kommer att innehålla populationsparametern kallas konfidensnivå. Till exempel, hur säkra är vi på att vårt konfidensintervall på 23 – 28 års ålder innehåller medelåldern för vår befolkning? Om detta åldersintervall beräknades med en konfidensnivå på 95 procent skulle vi kunna säga att vi är 95 procent säkra på att medelåldern för vår befolkning är mellan 23 och 28 år. Eller så är chansen 95 av 100 att befolkningens medelålder faller mellan 23 och 28 år.

Konfidensnivåer kan konstrueras för alla nivåer av förtroende, men de vanligaste är 90 procent, 95 procent och 99 procent. Ju högre konfidensnivån är, desto snävare konfidensintervall. Till exempel, när vi använde en 95 procents konfidensnivå var vårt konfidensintervall 23 – 28 år. Om vi ​​använder en 90-procentig konfidensnivå för att beräkna konfidensnivån för medelåldern för vår befolkning, kan vårt konfidensintervall vara 25 – 26 år. Omvänt, om vi använder en konfidensnivå på 99 procent, kan vårt konfidensintervall vara 21–30 år.

Beräkna konfidensintervallet

Det finns fyra steg för att beräkna konfidensnivån för medelvärden.

  1. Beräkna standardfelet för medelvärdet.
  2. Beslut om nivån av förtroende (dvs. 90 procent, 95 procent, 99 procent, etc. .). Hitta sedan motsvarande Z-värde. Detta kan vanligtvis göras med en tabell i en bilaga till en statistiklärobok. Som referens är Z-värdet för en 95 procents konfidensnivå 1,96, medan Z-värdet för en 90 procents konfidensnivå är 1,65, och Z-värdet för en 99 procents konfidensnivå är 2,58.
  3. Beräkna konfidensintervallet.*

  4. Tolka resultaten.

*Formeln för att beräkna konfidensintervallet är: CI = provmedelvärde +/- Z-poäng (standardfel av medelvärdet).

Om vi ​​uppskattar medelåldern för vår befolkning till 25,5, beräknar vi standardfelet för medelvärdet till att vara 1,2, och vi väljer en 95 procents konfidensnivå (kom ihåg att Z-poängen för detta är 1,96), skulle vår beräkning se ut så här:

KI = 25,5 – 1,96(1,2) = 23,1 och


KI = 25,5 + 1,96(1,2) = 27,9.

Vårt konfidensintervall är alltså 23,1 till 27,9 års ålder. Det betyder att vi kan vara 95 procent säkra på att befolkningens faktiska medelålder inte är mindre än 23,1 år och inte är högre än 27,9. Med andra ord, om vi samlar in en stor mängd prover (säg 500) från populationen av intresse, 95 gånger av 100, skulle det sanna populationsmedelvärdet inkluderas i vårt beräknade intervall. Med 95 procents konfidensnivå är det 5 procents chans att vi har fel. Fem gånger av 100 kommer det sanna populationsmedelvärdet inte att inkluderas i vårt specificerade intervall.

Uppdaterad av Nicki Lisa Cole, Ph.D.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Varför byggdes berlinmuren?

  • Utforska Rom under en weekend!

  • Snus: En Historisk Genomgång

  • Hur många guldrusher fanns det på 1800-talet?

  • Vad är den antika sidenvägen?

  • Historien om kalsonger: Från Antiken till moderna stilar