Vad är krympning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder krympning?

Skrympning är en intern eller extern volymförändring som sker under en fasförändring i en metalls övergång från flytande till fast tillstånd vid den exponerade yta. Detta fenomen uppstår i processer som gjutning och betongstelning. Det är synligt under ett oförstörande test och kan användas för att analysera plastiska krympsprickor och tomrumsbildning i gjutgods och betong.

Kunskaper.se förklarar krympning

Metaller genomgår sammandragning när de stelnar och kyler, eftersom den specifika volymen är större i flytande tillstånd än i fast tillstånd för standardgjutmetaller . Därför är det en funktion av gjutmaterialet.

I metaller sker krympningen i tre faser:

  Solid

 • Solidification
 • Vätska
 • Detta fenomen leder till tomrum och hålrum när det finns är inte tillräckligt med smält metall för att mata krympningen vid gjutning. Ytor med högre modul (sektionens volym dividerat med ytarean) är de sista som stelnar, så sannolikheten för krympning ökar när sektionens modul ökar. Områden som är varmare under lång tid (t.ex. en tjock sektion eller snäv hörn) stelnar senare än de omgivande sektionerna.

  Krympning resulterar i flera gjutdefekter som porositet och fläckar i produkten. Detta kan undvikas genom att ändra gjutningsgeometrin och använda stigare.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?