Vad är lime? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kalk?

Kalk är en naturligt förekommande kemisk förening som består av kalciumoxid eller kalciumhydroxid med den kemiska formeln CaO. Det är ett vitt kristallint fast ämne och tillverkas genom att värma kalksten eller krita, som huvudsakligen består av CaCO3, vid förhöjda temperaturer.

Kalk används i stor utsträckning i industriella vattenbehandlingsprocesser för att manipulera vattnets korrosionsorsakande potential.

Kunskaper.se förklarar Kalk

Kalk används industriellt främst som en foderkomponent i vattenavhärdningsprocessen. Denna process innefattar tillsats av kalciumhydroxid till förorenat vatten för att avlägsna hårdhet som orsakar joner genom utfällning och organiskt material genom flockning.

Vattnets hårdhet är graden av bikarbonater, salter och andra föreningar i ett vattenprov. Salter i kalkavlagringar är en vanlig orsak till korrosion som orsakar skador på vattenledningar och andra vatteninnehållande kärl.

Vattnets korrosionspotential ökar vid pH-nivåer högre än 6,5 och högre än 8,5 i närvaro av lösta fasta ämnen, bakterier och/eller suspenderade ämnen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?