Vad är lödning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder hårdlödning?

Hårdlödning är en metod att sammanfoga material som är ett alternativ till svetsning. Hårdlödning skapar sammansmältning av metalliska material genom att initialt värma dem till processtemperaturen, såväl som genom användning av tillsatsmetaller som har ett flytande tillstånd över 450°C och under smältpunkten för de basmetaller som sammanfogas.

Studiet av lödning är viktigt eftersom dess fördelar inkluderar:

 • Starka fogar med god mekanisk hållfasthet
 • Fargars korrosionsbeständighet när rätt tillsatsmaterial används

 • Lägre temperaturer och därmed lägre kostnad än svetsning
 • Oädelmetallernas egenskaper bibehålls.
 • Olika material kan sammanfogas.
 • Kunskaper.se förklarar hårdlödning

  Den största skillnaden mellan hårdlödning och svetsning ligger i uppvärmningsnivån. Hårdlödning värmer inte för att smälta basmetallerna som ska fogas. Därför är processtemperaturerna mycket lägre än smältpunkterna för dessa basmetaller och därför mycket lägre än svetstemperaturerna. När lödning utförs under 450°C kallas det lödning.

  Hårlödningsprocessen förenar material genom att skapa en metallurgisk bindning mellan basmetallytorna och tillsatsmetallen. Det är genom kapillärverkan som tillsatsmetallen i smält tillstånd dras in i fogen för att skapa en metallurgisk bindning. Värme appliceras på metallerna som ska fogas. Sedan dras tillsatsmetallen in i springan på de delar som ska sammanfogas. Smältning av fyllmedel sker omedelbart. Detta säkerställer en stark fog.

  När du väljer tillsatsmetall är det viktigt att ta hänsyn till det korrosionsskydd som tillsatsmaterialet erbjuder. Tillsatsmaterial med god korrosionsbeständighet inkluderar:

 • Guld
 • Palladium
 • Krom
 • Nickel
 • Filler tillverkas i flera former:

 • Trådar
 • Strips
 • Klistra in
 • Pulver
 • När heta metaller kommer i kontakt med syre, är oxider lätt bildad. Dessa oxider hindrar den smälta tillsatsmetallen från att bilda en metallurgisk bindning med basmetaller. Detta resulterar i lägre ledstyrka. Flux är en extra kemikalie som används för att skydda basmetallfogsytorna från luftinträngning och förhindrar därmed bildning av metalloxid på lödfogar.

  De basmetallytor som ska fogas måste rengöras noggrant före hårdlödningsprocessen. Fluxrester rengörs genom kylning och blötläggning i varmt vatten. Speciella kemiska rengöringsmedel finns också.

  Fogstyrkan beror på:

 • Basmetallernas styrka
 • Fogstorlek och spelrum (frigång kan öka fogstyrkan)

 • Hållfastheten hos tillsatsmetall
 • Hårdlödningsapplikationer inkluderar:

  • Vakuumbrytare
  • Aviation
  • Transport
  • Konstruktion
  • Medicinsk utrustning
  • HVAC (värme, ventilation, luftkonditionering)
  • Art
 • Smycken
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg