Vad är lösningsmedelsfritt? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder lösningsmedelsfritt?

Lösningsmedelsfritt avser ett ämne som innehåller lite eller inget lösningsmedel. Färg, lim, hascholja och epoxi är ämnen som normalt innehåller väldigt lite lösningsmedel. När lim innehåller mindre än 5 % lösningsmedel anses det vara ett lösningsmedelsfritt lim. Lösningsmedelsfritt epoxiharts är fast och innehåller inget vatten eller lösningsmedel som spädningsmedel. Lösningsmedelsfritt anger att ämnena är miljövänliga.

Lösningsmedelsfria färger och beläggningar används för att skydda mot miljökorrosion av material. Under lösningsmedelsfria förhållanden orsakar sparsam användning av kemiska reagens eller lösningsmedel liten miljöförorening.

Kunskaper.se förklarar lösningsmedelsfri

Ett ämne som tillverkats med lite eller inget lösningsmedel kallas lösningsmedelsfritt. Det är miljövänligt och används i många industrier för att minska korrosion och miljöföroreningar. En lösningsmedelsfri produkt har flera fördelar, såsom minskade hälsorisker och säkerhetskrav.

Lösningsmedelsfri syntes är en alternativ metod till lösningsbaserad syntes. Lösningsmedelsfri syntes har flera fördelar jämfört med den klassiska syntesmetoden, bland annat att det är en typ av grön kemi där lite eller inga lösningsmedel används och miljövänliga kemikalier används.

Det finns några lösningsmedelsfria rostskyddsmedel baserade på mineralolja, som används för att skydda mot korrosion. De är mycket effektiva för att bevara järn eller icke-järnmetaller. Lösningsmedelsfria epoxihartsbeläggningar används för fuktisolering och färgskydd. Lösningsmedelsfri epoxitankbeläggning kan användas mot en mängd olika kemikalier och petroleumprodukter. Denna beläggning är lämplig för innerbeklädnader, onshore & offshore nedgrävda tankar och många andra typer av lagringstankar.

Lösningsmedelsfri epoxibeläggning har flera fördelar jämfört med andra traditionella foder i vattenledningar:

 • Minskar rörets totala vikt
 • Ökar flödet av vatten genom röret
 • Minskar pumpkostnader och energiförbrukning
 • Hämmar bakterier och svamptillväxt

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?