Vad är luftning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder luftning?

Luftning är den process genom vilken luft cirkuleras genom, blandas med eller löses upp i en vätska eller ett ämne. Luftning används i vätskor, jordar och livsmedel för att förbättra kvaliteten och minska kontamineringen.

Inom industriell vattenkonditionering är ett av huvudmålen med luftning att avlägsna koldioxid. Luftning används också för att oxidera lösligt järn och mangan till olösliga fällningar. Det kan också minska ammoniak och vätesulfid (stripping), och är en effektiv metod för bakteriekontroll.

Luftning kallas även för luftning.

Kunskaper.se förklarar luftning

Luftning är en process där luft bringas i kontakt med ett annat ämne.

Luftning av vätskor (vanligtvis vatten) uppnås genom att vätskan passerar genom luft. Användning av vätskeluftning inkluderar:

 • Utjämning av kranvattenflödet vid kranen
 • Sekundär rening av avloppsvatten eller industriavloppsvatten
 • Avskiljning av andra lösta gaser såsom koldioxid eller klor
 • Inom kemi, oxidering av en förening löst eller suspenderad i vatten

Avluftning av jord avser omfattningen av luftspalter i mark. Kärnluftning görs på gräsytor som ett sätt att minska grästätningen, minska uppbyggnaden av halmtak och förbättra infiltrationen av vatten.

Luftning i mat avser den process där luft, eller CO2, absorberas i maten. Vid vinprovning används till exempel en mängd olika metoder för att lufta vin och få fram aromerna, inklusive snurrande vin i glaset, användning av en karaff för att öka exponeringen för luft eller användning av en specialiserad vinluftare.

Luftning påskyndar vanligtvis anodiska korrosionsprocesser. Både allmän och lokal korrosion stimuleras av luftning. De flesta ingenjörer inser inte den stora påverkan av relativt låga nivåer av syreförorening. Korrosionsskador kan vara mycket allvarligare med ökad syrehalt, med lokal korrosion som kraftigt ökar attackhastigheten.

Differentiell luftningskorrosion uppstår när en metallyta utsätts för olika luftkoncentrationer eller syrekoncentrationer. Vattenlinjekorrosion är ett fall av differentiell luftningskorrosion.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?