Vad är magnetit? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder magnetit?

Magnet (Fe3O4) hänvisar till en järnmalm som förekommer som ett svart isometriskt mineral av spinellgruppen. Det är en viktig järnoxid eftersom den är mycket polär och magnetisk.

Kunskaper.se förklarar Magnetit

Magnet har en galvanisk effekt på kolstål, särskilt när den förekommer i en miljö med hög temperatur och högt tryck. Industriella studier har visat att koppling av magnetit till kolstål orsakade galvanisk korrosion på stålet.

Dessa studier undersökte korrosion av syre. Slutgiltiga data har dock inte undersökts noggrant för att utvärdera den galvaniska kopplingseffekten av magnetit och mjukt stål under koldioxidförhållanden och dess motsvarande korrosionshastighet.

Faktorerna som påverkar den galvaniska korrosion av kolstål på grund av kopplingen av magnetit inkluderar förhållandet katod till anod ytarea och effekten av koldioxid partialtryck. Hämningseffekterna från en rad inhibitorer och kommersiella inhibitorer på galvanisk korrosion har också undersökts osäkra.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?