Vad är mässingskorrosion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder mässingskorrosion?

Mässingskorrosion avser den naturliga elektrokemiska process som uppstår när en mässingslegering utsätts för luft och fukt. Mässingskorrosion finns i flera olika former och beroende på korrosionsmekanismen kan denna korrosion vara antingen skyddande eller destruktiv. I ett fall kan mässing oxideras på grund av atmosfärisk exponering för att bilda en skyddande korrosionsprodukt som kallas patina. I ett annat fall, om mässingen innehåller ogynnsamma mängder zink, kan en destruktiv korrosionsprocess känd som avzinkning inträffa.

Kunskaper.se förklarar Mässingskorrosion

Till skillnad från järn bildar mässing inte svag, flagnande rost när den korroderar. Istället uppstår ett stadigt och hållbart patinaskikt på ytan av mässing när den utsätts för luft och fukt. Detta skikt fungerar som en barriär som förhindrar mer luft och fukt från att komma i kontakt med mässingssubstratet, vilket stoppar ytterligare korrosion. Även om denna typ av korrosion ibland är gynnsam, kan den lämna mässingen med en ful grönblå färg.

A andra sidan är avzinkning en destruktiv korrosionsprocess som kan uppstå när mängden zink i legeringen är över det rekommenderade värdet. Avzinkning sker när zink läcker ut ur legeringen och lämnar efter sig ett kopparrikt skal med liten mekanisk hållfasthet. Ju högre koncentration av zink i mässingen, desto mer kan den påverkas av att zink läcker ut ur legeringen. Avzinkning kan i de flesta fall undvikas genom att hålla zinkhalten under 15%.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?