Vad är mekaniska egenskaper? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder mekaniska egenskaper?

De mekaniska egenskaperna hos ett material definieras som de egenskaper som påverkar materialets reaktion på pålagda belastningar. Mekaniska egenskaper används för att bestämma hur ett material skulle bete sig i en given applikation, och är till hjälp under materialval och beläggningsspecifikationsprocessen.

Kunskaper.se förklarar mekaniska egenskaper

Materialens mekaniska egenskaper är avgörande i många applikationer. Inom beläggningsindustrin avgör egenskaper som nötningsbeständighet, slaghållfasthet, seghet, kemikaliebeständighet och draghållfasthet hur väl en viss beläggning kommer att prestera i en specifik miljö för att skydda mot korrosion.

Inom exempelvis olje- och gasindustrin kan beläggningar med hög elasticitetsmodul vara bättre lämpade för delar och komponenter som utsätts för dynamisk belastning. Denna mekaniska egenskap säkerställer att beläggningen kan motstå sprickbildning under form- eller volymetriska förändringar.

Exempel på mekaniska egenskaper inkluderar elasticitetsmodul, draghållfasthet, hårdhet, duktilitet, slaghållfasthet, kompressionsmodul. och trötthetsgräns.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?