Vad är meningen med kvantitativ observation?

Ordet kvantitativ betyder ”av, relaterar till eller kan uttryckas i termer av kvantitet”, enligt Merriam-Webster’s Dictionary. ”Kvantitativ observation” definieras av University of South Alabama som ”standardiserad observation.” Enkelt uttryckt är kvantitativa observationer de där fokus är siffrorna.

Exempel på kvantitativa Observationer

Ett exempel på en kvantitativ observation är ”John spenderar $300 dollar i månaden i småpengar.” En annan är: ”Det här är fjärde gången på två veckor som John arbetar övertid.” Båda dessa observationer består av hårda numeriska data och är kvantitativa.

Kvalitativa observationer

Kvantitativa observationer ska inte förväxlas med kvalitativa observationer, eller sådana som hänför sig till kvalitet. Observationen ”John arbetar hårt, men verkar distraherad,” är inte kvantitativ; det hänvisar till kvaliteten på Johns prestation, så det är kvalitativt.

Användning i företag

Situationer där känslolöst, rationellt beslutsfattande är nödvändigt, kräver någon som kan göra rent kvantitativa observationer. I till exempel medarbetarutvärdering ljuger inte siffrorna. Att hålla sig till fakta kan spara tid för ditt företag och i slutändan pengar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Hur man beräknar volymer av femkantiga prismor

  • Hur man konverterar omkrets till diameter på en miniräknare

  • Hur man testar Chi-Square

  • Vilka är några egenskaper hos protein?

  • Vad är Gaussisk distribution?

  • Hur man ritar en normalfördelning i Excel