Vad är metallbeklädnad? – Definition från Kunskaper.se

Metallbeklädnad är en typ av skyddande beläggning, där skyddsmaterialet såsom metallpulver eller folie binds till ett substrat genom att applicera värme och/eller tryck. Studiet av metallbeklädnad är betydande eftersom denna metod för korrosionsskydd och slitageskydd i allmänhet är mycket tillförlitlig och kostnadseffektiv. Dessutom kan processparametrarna optimeras för olika metaller och kompositer i olika kritiska applikationer.

Kunskaper.se förklarar metallbeklädnad

Metallbeklädnad är en metod för att skydda en metall (eller komposit) genom att forma ett lager av en andra metall på dess yta med hjälp av tekniker såsom diffusion, deformation och laser.

Fördelen med beklädnad är att såväl process som material kan väljas efter applikationens behov och den bindningsstyrka som krävs. Laserstrålemetoden för beklädnad kan användas för såväl keramisk beläggning som metallisk beläggning. Effektiv kylning i sådana fall säkerställer bättre mikrostruktur, och därför påverkas endast ett mindre område termiskt. Med metallbeklädnad kan ytorna utveckla tillräcklig slitstyrka. Metoden lämpar sig även för komplexa former.

Kopparbeklädda aluminiumtrådar används flitigt i elektriska applikationer på grund av kostnadsfördelen samt en förbättrad elektrisk ledningsförmåga. Metallbeklädnad används även på de yttre ytorna av strukturer samt byggnader för korrosions- och nötningsskydd. Aluminiumbeklädnad är fördelaktig för byggnader då den är självrengörande. Den tidigaste typen av metallbeklädnad som användes i byggnader kallades ”korrugerad plåt”, som användes för tak och väggar. I vissa fall väljs beklädnaden för sin estetiska fördel.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?