Vad är metallisering? – Definition från Kunskaper.se

Metallisering är en process som involverar avsättning av en tunn metallfilm på ytan av icke-metalliska föremål.

De vanligaste metalliseringsprocesserna inkluderar:

 • Galvanisk metallisering
 • Termisk metallsprutning
 • Brandmetallisering
 • Diffusionsmetallisering
 • Vakuummetallisering
 • Kontaktmetallisering
 • Kunskaper.se förklarar metallisering

  Metallisering är en mycket vanlig beläggningsprocess som används för att förbättra materialets motståndskraft mot korrosion, slitage och trötthet. Metalliseringsprocessen tillämpas i många industrier, såsom:

  • Försvar
  • Oil and Gas
  • Solar Product Manufacturing
 • Aerospace
 • Fordon
 • Elektrisk
 • Termiska sprayprocesser kallas ofta för metallisering. Metaller som zink, aluminium, silver etc. används för att avsätta i form av tunn metallfilm på basmaterialet som plast, glas eller metall för att förhindra korrosion av basmaterialet.

  Metallisering består av tre steg:

  • 1. Basmaterialet förbereds genom blästring, metallsprutning etc. för att säkerställa vidhäftningen av den sprutade metallen.

   2. En värmekälla används för att skapa smälta partiklar av beläggningsmaterial, sedan sprutar en finfördelare detta smälta material på substratet.

   3. Vid kontakt plattas partiklarna till ytan, fryser och binder mekaniskt, först på det uppruggade underlaget och sedan på varandra när beläggningens tjocklek ökar.

   • Metallen som används för deponering kan vara antingen i form av tråd eller pulver. När beläggningsmaterial används i pulverform är det känt som pulvermetallisering. När den är i trådform kallas processen trådmetallisering. Beläggningstjockleken kan variera från 0,004″ till tjockare beläggningar i intervallet 0,012″ – 0,014″.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg