Vad är metallurgisk testning? – Definition från Kunskaper.se

Metallurgisk testning avser insamling av inspektioner och empiriska undersökningar som utförs på en metall för att verifiera dess egenskaper före böjning, formning eller andra former av fysisk manipulation. Metallurgisk testning används för att bestämma lämpligheten av en viss metall för en given applikation.

Metallurgisk testning kan också kallas metallurgisk utvärdering, undersökning eller analys.

Kunskaper.se förklarar metallurgisk testning

Metallurgisk testning använder vanligtvis mikroskopi för att ge vital detaljer om strukturen och egenskaperna hos ett metall- eller legeringsprov. Processen använder sig av en metallografiundersökning eller analys.

Metallurgisk testning inkluderar en undersökning av följande kärnegenskaper:

 • Draghållfasthet
 • Hårdhet
 • Elasticitet
 • Kornstorlek
 • Ytkontamination
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?