Vad är Microwear Testing? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder testning av mikrokläder?

Testning av mikrokläder avser en samling empiriska yt- och termokemiska undersökningar som används för att utvärdera graden av metallbeständighet mot spänningar och töjningskrafter som resulterar i i ökat ytslitage.

Mikroslitagetestning används för att förbättra de tribologiska och tribokemiska egenskaperna hos en metallisk substans. Dessa två egenskaper förutsäger metallkorrosion och nedbrytning i rörliga systemmiljöer, snarare än metallstrukturer som vanligtvis förblir stationära efter installation.Kunskaper.se förklarar mikroweartestning

Metalsubstansen som utvärderas testas i en mängd olika processparametrar och/eller scenarier och utförs genom att skapa en karaktäristiskt skikt på metallens yta genom diffusion av kväve. Detta skikt modifieras sedan kemiskt för att hitta en korrelation med särskilda yttre påverkan som är unika för metallens tillämpning.


Lämna ett svar

Relaterade Inlägg