Vad är mikrotunneling? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder mikrotunneling?

Mikrotunneling hänvisar till en fjärrstyrd borrprocess som används för att skapa små tunnlar med en diameter från 0,6 till 1,5 meter (1,9 till 5,0 fot) som är avsedda att innehålla rörledningar. Mikrotunnelning utförs av en mikrotunnelborrmaskin (MTBM).

Kunskaper.se Explains Microtunneling

Mikrotunnelborrmaskinerna som används för att utföra mikrotunneling ger en jämn ström av kontinuerligt vatten, rördomkraft och jord för att underlätta underjordisk konstruktion av strukturer som nedgrävda rörledningar och vattenvägar.

Mikrotunnelprocessen utvecklades i Japan på 1970-talet för att installera avloppsrörledningar i stadsområden utan att störa regelbunden drift och transporter. Det används för närvarande för en mängd olika byggnadsoperationer inklusive järnvägar och motorvägar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?