Vad är mineralsprit? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder mineralsprit?

Sprit är en typ av kemisk substans som är en flytande kolvätelösningsmedelsblandning av alifatiska och alicykliska petroleumbaserade föreningar. Mineralsprit används som en nyckelingrediens i färg- och lackprodukter som används för att belägga metallytor för att förhindra korrosion.

Kunskaper.se förklarar mineralsprit

Sprit bildas genom molekylär interaktion via destillation av paraffin (alifatisk) och cyklopropan (alicyklisk) med aromatiska föreningar. Mineralsprit används i huvudsak i tre vanliga typer – typ I, II och III.

Typ II är den vanligaste i korrosionsförebyggande tillämpningar. Den har behandlats för att avlägsna aromatiska lösningsmedel, vilket gör den idealisk för tillverkning av oljebaserad färg och thinner.

Sprit är också indelat i tre klasser. Klass 1 kännetecknas av en hög flampunkt med en låg volatilitetsklassning. Klass 2 kännetecknas av en lägre flampunktstemperatur. Klass 3 har den högsta flyktigheten med den lägsta flampunkten av de tre klasserna.

Ren mineralsprit används för att avlägsna färg och andra ämnen. Vid dessa koncentrationer är de mycket frätande och bör användas försiktigt.

Synonymer

Mineralterpentin, terpentinersättning, petroleumsprit, lösningsmedelsnafta, varsol, lacknaft

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?