Vad är nedbrytningspotential? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder nedbrytningspotential?

Nedbrytningspotential definieras som den ytpotential vid vilken ytans passiva film bryts ned. Detta leder till aktiv elektrokemisk reaktion, vilket orsakar korrosion eller återpassivering av ytan under vissa förhållanden.

Detta är mycket viktigt vid korrosionsforskning och design av korrosionsskydd, eftersom det är relaterat till tekniker för att upprätthålla passiva filmer för att förhindra korrosion av metalliska ytor.

Kunskaper.se förklarar nedbrytningspotential

Materialytor, särskilt metaller, tenderar att korrodera i närvaro av en elektrolyt. Korrosion kan dock plötsligt sakta ner eller sluta helt på grund av bildandet av en tunn beläggning på ytan som kallas den passiverande filmen. Om potentialen över denna film överstiger ett visst värde, kan filmen bryta isär och korrosion kan bli aktiv igen, eller så kan filmen bildas igen, vilket skyddar ytan.

Denna potential kallas nedbrytningspotential. Denna process förekommer i många metaller, inklusive järnhaltiga metaller som rostfritt stål i elektrolyter som klorider under industriella eller atmosfäriska förhållanden.

Hållbarheten hos passiv film beror på:

  • Ytsträvhet
  • Inklusioner
  • Elektrolytkoncentration

  • Lämna ett svar

    Relaterade Inlägg