Vad är neutronförsprödning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder neutronförsprödning?

Sprödhet i sig är förlusten av duktilitet i ett material, vilket gör det sprött. Detta kan ha olika mekanismer beroende på vilken metall som är involverad. Neutronförsprödning orsakas av neutronstrålning. Det orsakar också uppbyggnaden av Wigner-energi samt neutroninducerad svullnad.

Neutronstrålning joniserar inte atomer som laddade partiklar, eftersom de inte har en laddning. Neutroninteraktioner har stor joniserande kraft, och eftersom de saknar laddning känns deras penetration mer än alfa- eller betastrålning. Gammastrålning är kraftfull, men neutronstrålning kan ibland vara mer kraftfull än den.

Kunskaper.se förklarar neutronförsprödning

Neutronstrålning minskar materialens seghet. Detta är fallet i stål som används för kärnkraftsfartyg. Tryckkärlet utgör den viktigaste delen av kärnreaktorn, med kärnbränslet inrymt i kärlet. Den klyvbara nukliden genomgår exoterma kärnreaktionskedjor, vilket genererar användbar energi. Den enda klyvbara isotopen med termiska neutroner är uran 235 (U-235). Klyvningsreaktionerna av U-235 avger högenergielektroner som påverkar kärlets insida. Kollisionerna modifierar stålets mekaniska egenskaper, vilket leder till försprödning genom en komplex serie händelser på mikrostrukturell och nanoskala – detta orsakar minskningen i seghet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?