Vad är nötningsbeständighet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder nötningsbeständighet?

Nötningsbeständighet avser material och strukturers förmåga att motstå nötning. Det är en metod att slita ner eller gnugga bort med hjälp av friktion. Denna förmåga hjälper till att behålla materialets ursprungliga struktur och utseende. Nötningsbeständighet motstår mekaniskt slitage. Nötningsbeständiga material är användbara för både rörliga och fasta delar i miljöer där slitage är ett problem.

Nötningsbeständighet har nära till betongens tryckhållfasthet. Stark betong är mer nötningsbeständig än svag betong. Nötningsbeständigheten hos material och strukturer kan utvärderas med en mängd olika testmetoder.

Kunskaper.se förklarar nötningsbeständighet

Nötningsbeständighet är materialens förmåga att motstå effekterna av nötning, till exempel: upprepat slitage, gnidning, skrotning, etc.

Nötningsbeständiga material är praktiska för att förhindra mekaniskt slitage och skador. De kan användas vid konstruktion av rymdfärjekomponenter. Nötningsbeständigheten hos högpresterande betong är hög. Denna betong som innehåller kiseldioxid är användbar för betongbeläggningar där tung eller nötande trafik förekommer mer.

Nötningsbeständighet är en egenskap som gör att ett material motstår slitage. Ett materials nötningsbeständighet hjälper till att motstå mekanisk påverkan och tenderar att skydda borttagningen av material från dess yta. Detta gör att materialet kan behålla sin integritet och behålla sin form. Detta kan vara viktigt när formen på ett material är avgörande för dess funktion, vilket kan ses när rörliga delar bearbetas noggrant för maximal effektivitet. Nötningsbeständigheten kan mätas genom att använda nötningsskrubbtestaren.

Nötningsbeständigheten kan kontrolleras genom:

 • Användning av lämpliga smörjmedel
 • Täcka föremål med ett nötningsbeständigt material
 • Kontrollera orsaken till nötning
 • Användning av nötningsbeständig beläggning
 • I gummi finns det två typer av nötning:

 • Glidning – passerandet av en intilliggande yta över gummiytan.
 • Impingement – ​​slitage av gummit exemplifierat av sandpartiklar som träffar ytan.
 • När gummit inte tål lokala friktionskrafter uppstår nötning och slitage.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?