Vad är nötningsbeständighetstestning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder nötningsbeständighetstestning?

Nötningsbeständighetstestning, som namnet antyder, beskriver en mängd olika testprocedurer som används för att mäta nötningsbeständigheten hos ett fast material. Syftet med testet är att producera data som kommer att rangordna ett givet material motstånd mot repande nötning under en uppsättning specificerade förhållanden. Nötningsbeständighetstestning kan utföras på en mängd olika material, inklusive metaller, keramik, kompositer och beläggningar.

Inom korrosionsindustrin är nötningsbeständighet en viktig parameter när man väljer skyddsbeläggningar för metallsubstrat. Nötningsbeständighet är också ett avgörande krav för lager- och industrigolv eftersom de ofta utsätts för aggressiva åtgärder från lastbilar och annan tung utrustning.

Kunskaper.se förklarar nötningsbeständighetstestning

Det finns flera typer av nötningsbeständighetstester, som beskrivs i olika ASTM-standarder. Några av de vanligaste testerna är:

 • Pin abrasion (ASTM G132)
 • Tabslipning (ASTM D1044, ASTM D4060)
 • Nötning av gummihjul (ASTM G65)

 • Nötning av fallande sand (ASTM D968)
 • RCA-nötning (ASTM F2357)

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?