Vad är oförstörande testning (NDT)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder oförstörande testning (NDT)?

Oförstörande testning (NDT) är en bred grupp av analytiska metoder som används inom industrier och vetenskap för att bedöma egenskaper hos metaller, system eller komponenter utan att orsaka skada.

Denna form av testning ändrar inte föremålet under inspektion. Detta gör NDT till en av de mest värdefulla teknikerna för att spara tid och pengar när det gäller felsökning, produktutvärdering och forskning.

Oförstörande testning är också känd som icke-förstörande undersökning (NDE) och oförstörande utvärdering (även NDU) samt oförstörande inspektion (NDI).

Kunskaper.se förklarar oförstörande testning (NDT)

De metoder som är involverade i NDT kan bero på ljud, elektromagnetisk strålning såväl som andra inneboende egenskaper hos provet som undersöks . Detta kan innefatta vissa typer av mikroskopi för att studera yttre ytor mycket noggrant.

De inre ytorna på vissa prover kan undersökas med hjälp av penetrerande elektromagnetisk strålningsteknik som 3D Röntgen eller standardröntgen avsedd för volymetrisk inspektion.

Ljudvågor används även vid ultraljudstestning. Kontrasten som finns mellan bulk och defekt hos ett visst prov kan förbättras för visuell testning med hjälp av vätskor som sipprar in i utmattningssprickor, till exempel vid användning av färgämnen på material som metaller.

I fall av svetsverifieringar kan följande process vara inblandad:

 1. En del av material med en spricka på ytan som inte är synlig för blotta ögat väljs för inspektion.
 2. Penetranten sprids i ytan .

 3. Överskott penetrant elimineras.
 4. Framkallare appliceras sedan, vilket gör sprickan synlig för blotta ögat.
  • Förutom svetsverifiering används NDT även i applikationer som vid undersökning av material, föremål och andra system utan att skada dess framtida användbarhet. Förutom de processer som nämns ovan är följande de vanligaste teknikerna:

   • Läcktestning – används för att lokalisera eller upptäcka läckor som finns i tryckkärl, inneslutningsdelar och andra strukturer
   • Infraröd testning – använder även infraröd avbildning och termografi som en mätkamera för att mäta och se den infraröda energin som frigörs från ett motiv

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?