Vad är ogenomträngligt? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder ogenomtränglig?

Ogenomtränglig hänvisar till en materialegenskap, varvid materialet är oförmöget att tillåta (eller förhindra) fritt flöde av en gas eller vätska genom det. Ogenomträngliga ämnen kan vara naturligt förekommande eller tillverkade. Ogenomträngliga ämnen förhindrar korrosion genom att isolera metallytor från direktkontakt med vatten, kemikalier, luft och andra frätande ämnen.

Kunskaper.se förklarar ogenomtränglig

Ogenomträngliga ämnen som beläggningar och foder används som skyddande täckskikt för metalliska strukturer och deras legeringar. Ogenomträngliga ämnen som filmbarriärer är avgörande för många industriella tillämpningar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?