Vad är omvänd osmoskorrosion (RO-korrosion)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder korrosion av omvänd osmos (RO-korrosion)?

Korrosion med omvänd osmos (RO) är en typ av korrosion som påträffas med vatten som produceras av omvänd osmos.

Vatten som produceras genom omvänd osmos har ett jämförelsevis lågt pH och har liten eller ingen alkalinitet. Det gör att vattnet saknar hårdhet för att fungera som en buffert. Därför kan denna typ av vatten vara mycket frätande på metallfördelningen.

Kunskaper.se förklarar korrosion av omvänd osmos (RO-korrosion)

Vatten som produceras via omvänd osmos tenderar att vara aggressivt. Denna produkt kan påverka metallrör och andra ämnen som löser sig och joniserar i vatten – inte på grund av dess surhet, utan på grund av dess höga renhet och lägre nivåer av lösta ämnen. Ju lägre vattnets nivå av lösta ämnen, desto mer aggressivt är vattnet.

När man använder omvänd osmos bör metallrör undvikas i system som VVS. Istället bör plaströr användas, speciellt om det kommer i kontakt med vatten som har en hög renhet.

En annan lösning är användningen av korrosionsinhibitorer för omvänd osmos. Eftersom RO-vatten är frätande för metaller i vattendistributions- och lagringssystemet såsom kolstål, kan korrosion få skadliga effekter mycket snabbt. Detta kan leda till mer underhåll och mer utgifter över tid.

Med användning av korrosionsinhibitorer för omvänd osmos kan vattnets korrosivitet förändras liksom andra problem som ”rött vatten” där järnoxid, en korrosionsprodukt, färgar det RO-producerade vattnet med en röd färg.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?