Vad är paraffin? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder paraffin?

Paraffin avser många kemikalier som är vita eller färglösa mjuka fasta ämnen och brännbar vätska som består av mättade kolväten, främst alkanserier, erhållna från ett petroleumraffinaderi . Dess sorter är följande:

 • Paraffinvax – fast form som används som smörjmedel och för andra applikationer
 • Alkan
 • Fotogen
 • Flytande paraffin – används i kosmetika och för medicinska ändamål
 • Mineralolja – ett destillat av petroleum
 • Velin – ett mjukt paraffin

Paraffin används också som industriellt lösningsmedel och smörjmedel. Paraffin kan användas för korrosionsskydd av olika metaller. Paraffin kan användas som baskomponenter för framställning av lösningsmedel eller vattenbaserade korrosionsskyddsföreningar.

Kunskaper.se förklarar Paraffin

Paraffin är en brännbar kolvätevätska känd som flytande paraffin eller paraffinolja som används för att bränna som bränsle och rostskydd. Paraffin är inte lika flyktigt som bensin. Dess primära källa är petroleumdestillat. Den kan också utvinnas från kol, ved och oljeskiffer. Inom kemi består paraffin av kolväten med den allmänna formeln CnH2n+2.

I fast form, paraffin är känt som paraffinvax. I flytande form är det känt som paraffinolja. Flytande paraffinolja har två varianter, nämligen: tung flytande paraffinolja eller lätt flytande paraffinolja. Paraffin är känt för sin rena brinnande effekt. Paraffinvax används ofta som smörjning, elektrisk isolering och ljus. Paraffinvax är en bättre isolator än nästan alla andra material utom vissa plaster. Paraffin vax skiljer sig från fotogen, som ibland kallas paraffin.

Flytande paraffin används ofta som smörjmedel för maskiner och bränsle för jetmotorer och raketer, och som bränsle eller bränsle komponent för diesel- och traktormotorer. Det hjälper till att minska slitaget på dyra maskiner och utrustning. Paraffin används även som kylmedel i värmesystem och är ett lösningsmedel för fetter och insekticider. Paraffinvaxer har också egenskaper att använda som ett lim och som ett vattentätande medel. Flytande paraffin används också för att bevara instabila ämnen.

Paraffin används också i in-situ beläggningsapplikationer för att skydda rörledningen från korrosion. Paraffinet som används för beläggningar är ett helt raffinerat vax. Paraffinvax är ett effektivt material för biofouling-hämning och onlinerengöring av värmeväxlare. Den är biologiskt nedbrytbar och lättillgänglig, prisvärd och lämplig för användning med vattenbaserade system.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?