Vad är partiklar (PM)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder partiklar (PM)?

Partiklar (PM) är termen som används vid luftföroreningar för att beskriva blandningen av vätskedroppar och fasta partiklar som finns i luften . Storleken på föroreningar varierar och kan innehålla olika typer av kemikalier och material. Inandade partiklar kan orsaka negativa effekter på hälsan.

  Kunskaper.se förklarar partiklar (PM)

  Partiklar kommer från flera källor, inklusive:

  • Bearbetning och rening av metaller
  • Vinderosion
  • Skogsbränder
  • Utsläpp från bilar
  • Rökskor
  • Konstruktion
  • Några vanliga exempel på partiklar inkluderar rök, jord, smuts, sot och damm. Andra grova partiklar, kända som PM10 inkluderar pollen, sporer och mögel. Medan finare och farligare sådana, kända som PM2.5-partiklarna, inkluderar tungmetaller och dödliga organiska föreningar. De mindre PM2.5-partiklarna är lättare, färdas längre och förblir längre. Stora partiklar kan ligga kvar i bara minuter, medan PM2,5 kan stanna i timmar.

   Dessutom har fina partiklar kapacitet att orsaka negativa hälsoeffekter på människor. På grund av sin lilla storlek kan de gå djupare ner i lungorna och orsaka inflammation. Andra organ kan också påverkas, såsom hjärtat och blodkärlen.

   PM kan också orsaka negativa miljöeffekter, som ökad surhet i vattendrag och sjöar, dis, nedbrytning av näringsämnen i jordar och kustvatten samt skador på grödor, skogar, sten och andra typer av material.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?