Vad är Parts Per Million? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder delar per miljon (ppm)?

Miljondelar (ppm) är en dimensionslös kvantitet och mätenhet som används för att uttrycka en mycket utspädd koncentrationsnivå av en lösningsmedel eller partiklar i en lösning, till exempel när man beskriver nivån av föroreningar i luft, vatten eller andra vätskor. Således avser delar per miljon en vara på miljonen av något av samma storlek. Det används för att uttrycka mycket små koncentrationer.

Kunskaper.se Explains Parts Per Million (ppm)

Parts per million beskriver mycket små värden som massfraktion eller molfraktion. Det representerar en bråkdel av ett heltal i enheter av 1/1 000 000 eller

1 ppm = 10-6 = 0,0001%

Till exempel betyder 1 ppm bläck i vatten att det i en miljon massenheter vatten finns en massenhet bläck.

Precis som delar per miljon kan koncentration också uttryckas i liknande enheter, såsom:

 • Parts per billion eller ppb (10-9)
 • Delar per biljon eller ppt (10-12)
 • Delar per kvadrillion eller ppq (10-15)

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?