Vad är passivering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder passivering?

Passivering är den process genom vilken material skyddas från korrosion. Passivering syftar till att minska försämringen av material (vanligtvis metaller) som orsakas av deras reaktion med miljön. Slutmålet med passivering är att öka livslängden för materialet i fråga genom att förbättra dess korrosionsbeständiga egenskaper.

Kunskaper.se förklarar passivering

Passivering innebär att man applicerar ett yttre skikt på ett material för att skydda det från skadliga reaktioner såsom korrosionsreaktioner. Skiktet kan uppstå spontant i naturen genom en process som kallas självpassivering, eller så kan det införas i materialet som en mikrobeläggning. I detta fall används ett lätt materialskikt, till exempel en metalloxid, för att bilda en sköld mot korrosion. Inom mikroelektronik är passivering användbar för att förbättra kisel. Den stora praktiska betydelsen av passivering är att den skyddar strukturella metaller från snabb korrosion som uppstår i sötvatten, fuktig atmosfär och aggressiva kemiska medier.

Inom industrin är en metalls antikorrosiva egenskaper som härrör från dess naturliga passiva tillstånd kan kompletteras genom passivering där ett lämpligt lösningsmedel används för att behandla metallen. Lösningsmedlets verkan sker som en kemisk eller elektrokemisk process. Oxidationsmedel är vanliga passivatorer även om andra ämnen också kan användas för passivering. Till exempel används salpetersyra för att passivera aluminiumartiklar och kromatlösningar för att passivera zinkbeläggningar. Korrosionshastigheten reduceras genom passivering beroende på typen av metall och dess miljö.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?