Vad är Peening? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder penning?

Peening är en ytmodifieringsprocess som används för att förbättra ett material genom applicering av en mekanisk kraft. Det används för att stärka en metallyta, vilket gör den mer motståndskraftig mot yttre nedbrytning och korrosionsfaktorer.

Kunskaper.se förklarar blästring

Det finns två huvudtyper av blästring: hamring och blästring. Båda är kallbearbetningsprocesser som involverar deformation av en metallyta.

Hamring är expansionen av en kall metallyta genom att applicera trubbiga krafter och inducera tryck- och dragspänningar.

Blästring är i första hand av två typer – skott och laser. Kulblästring innebär framdrivning av gjutjärnspartiklar under högt tryck på metallytan som ska behandlas. Laserblästring innebär användning av högenergistrålar för att generera stötvågor på metallytan.

Alla typer av blästring fortplantar metallens motstånd mot sprickbildning, utmattning, kavitation och spänningskorrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?