Vad är permanent hårdhet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder permanent hårdhet?

Permanent hårdhet avser mineralinnehållet i vatten som inte går att ta bort genom kokning. Hårdheten orsakas typiskt av förekomsten i vatten av magnesiumsulfater och/eller kalciumsulfat som inte genomgår utfällning vid ökade temperaturer.

Därför är permanent hårdhet summan av magnesiumhårdhet och kalciumhårdhet.

Kunskaper.se förklarar permanent hårdhet

Det finns två huvudtyper av vattenhårdhet. Den första är tillfällig hårdhet, orsakad av ökad magnesium- och/eller kalciumvätekarbonat. Den andra är permanent hårdhet, orsakad av närvaron av magnesium och/eller kalciumsulfat.

Tillfällig hårdhet är mindre skadlig eftersom den kan elimineras genom kokning. Men permanent hårdhet kan endast avlägsnas genom kemisk behandling.

Permanent hårdhet i vatten kan skada rörledningar, pannor samt andra trycksatta system. Hårt vatten tenderar att bilda kalkavlagringar som kan orsaka igensättning inuti rörytor och andra maskiner. Denna typ av utfällning är olöslig.

För att förhindra sådana problem rekommenderas vattenavhärdning. En vanlig teknik för att mjuka upp vatten involverar användningen av jonbytarhartser som ersätter katjoner med joner av kalium och natrium.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?