Vad är Pipeline Corrosion Control? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder rörledningskorrosionskontroll?

Rörledningskorrosionskontroll är processen och den vetenskapliga metoden för att begränsa rörledningskorrosion. Flera olika korrosionskontrollmetoder används som en del av en övergripande korrosionskontrollplan för rörledningen. I allmänhet har alla rörledningsägare och operatörer en korrosionskontrollplan för rörledningen.

Kunskaper.se förklarar Pipeline Corrosion Control

Rörledningskorrosionskontroll är en otroligt viktig praxis för rörledningsägare och operatörer. Avsaknaden av en plan för korrosionskontroll i rörledningen kan resultera i förödande rörledningsfel med faror för miljön och människor. Många myndigheter och industrigrupper kräver att ägare och operatörer av rörledningar har en väldokumenterad plan för kontroll av rörledningskorrosion för att minska dessa risker.

Rörledningskorrosionskontroll innebär användning av flera olika korrosions- begränsande metoder. En populär metod är katodskydd, som går ut på att rädda rörledningsmaterialet från korrosion genom att göra det till katod i en elektrolytisk cell. Detta kan göras genom att fästa en mer reaktiv, offeranod på rörledningen eller genom att leda elektriska strömmar genom rörledningsmaterialet.

Beläggningsreparation och ytterligare beläggningar kan också appliceras som en del av en korrosionskontrollplan. Piggning, eller invändig rengöring av rörledningen, och periodiska inspektioner används också för att kontrollera rörledningens korrosion. Alla dessa metoder måste dokumenteras i rörledningens korrosionskontrollplan.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?