Vad är plasmasprutning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder plasmasprutning?

Plasmasprutning är en termisk process som innebär att man skapar en beläggning genom att spruta partiklar mjuknade av värme på ett underlag. De sprutade partiklarna är normalt i form av pulver som sprutas in i plasmaflamman för att värmas upp till höga temperaturer. Partiklarna accelereras och drivs sedan på materialet, där de snabbt svalnar för att bilda beläggningen.

Plasmasprutning är också känd som plasmabågssprutning.

Kunskaper.se förklarar plasmasprutning

Plasmasprutning strävar efter att förhindra skador och korrosion. Det gör att komponenterna i sprutat material håller längre, även om de regelbundet utsätts för höga temperaturer eller brännbara gaser.

Fördelarna med denna termiska process är:

 • Förebyggande av korrosion i material
 • Slitage resistans
 • Elektrisk konduktivitet
 • Elektrisk motstånd
 • Oxidations- och värmebeständighet
 • Hantering av höga temperaturer

Plasmasprutning använder en ljusbåge som består av antingen en kombination av argon och väte eller argon och helium. Bågen har höga temperaturer på upp till 20 000 K, medan plasmastrålen är 10 000 K. Ljusbågen värmer upp plasmagasen, vilket sedan får den att accelerera till materialet som beläggs.

Vilket material som helst kan sprayas för att ge substratet en beläggning, vilket gör plasmasprutning till en flexibel termisk process, därför tillämpbar på ett brett spektrum av material. Den kan användas för att belägga keramiska oxider, volfram och eldfasta tantalmaterial. Det kan vara tillämpbart inom fordons-, medicin-, jordbruks- eller flygindustrin. Jetmotorer är ett typiskt exempel på tillämpningen av denna form av termisk sprutning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?