Vad är polyesterharts? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder polyesterharts?

Polyesterhartser är omättade syntetiska hartser som bildas när flervärda alkoholer och tvåbasiska organiska syror reagerar. Maleinsyraanhydrid, som har disyrafunktionalitet, används vanligtvis som råmaterial för att producera polyesterhartser. Polyesterhartser används i bulkformmassa, arkformningsmassa och laserskrivartoner.

Kunskaper.se förklarar Polyesterharts

Polyesterhartser fungerar som ett högpresterande korrosionsbeständigt material och är därför idealiskt för tillverkning av tankar, kärl och rör som innehåller syror, alkalier , petroleumprodukter, kemikalier, vatten och andra material som ökar korrosionshastigheten på metallytan. Syftet med hartser i polyestern är att ge långvarig beständighet mot kemiska angrepp och att modifiera polyesterns egenskaper så att den kan användas i högtemperaturoperationer. Korrosionsbeständiga hartser är vinylesterhartser, tereftalsyra och isoftalsyra. Inom skeppsbyggnadsindustrin används vinylesterhartser mest för att förhindra att skrovet bildar blåsor på grund av saltvatten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?