Vad är postklorering? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder postklorering?

Postklorering är det sista steget i behandlingen av vatten. Det är en metod för att tillföra en miniminivå av klor i huvudströmmen ned till distributionen. Syftet med det är att ta bort patogena mikroorganismer, som kan orsaka en mängd olika sjukdomar, och även att förhindra tillväxten av skadliga mikroorganismer genom att upprätthålla låga nivåer av klor i rörledningar och hem VVS.

Kunskaper.se förklarar postklorering

Postklorering är en reningsprocess som sker innan vatten lämnar reningsverket. Det är tillsats av klor till vattnet för att förhindra mikrobiell tillväxt. Helst bör det finnas 0,2 till 0,1 delar klor per miljon delar vatten.

Det finns också ett behov av att tillsätta kalk till det behandlade vattnet innan det distribueras till vattensystemet . Som en del av efterkloreringen tillsätts kalciumoxid eller kalk för att höja vattnets pH. Detta gör vattnet mindre benäget att korrodera, och därför mindre benägna att skada metaller som koppar, bly och mässing.

Höga halter av dessa metaller i vattnet kan leda till hälsorisker. samt ekonomiska och estetiska problem. Korrosion är en elektrokemisk oxidation av metaller som reaktion på dess miljö. Denna händelse resulterar i:

 • Destruktion av metaller
 • Läckor
 • Rostigt rött vatten
 • Skada för:

  • Rörledningar
  • Förvaringstankar
  • VVS-armaturer

För att vatten ska vara drickbart, det måste vara stabilt. Stabilt vatten betyder att det inte är frätande. Korrosionskontroll är viktigt och ingår i vattenrening för att konsumenterna ska ha rent vatten. Detta görs genom kemisk behandling eller fysiskt skydd.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?