Vad är proaktivt underhåll? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder proaktivt underhåll?

Proaktivt underhåll avser en samling aktiviteter, inspektioner, tester och procedurer som används för att förhindra fel på utrustning, en maskin eller ett material i framtiden. Den fokuserar på att fastställa potentiella grundorsaker till maskin- eller materialfel och att hantera dessa problem innan problem uppstår.

Kunskaper.se förklarar proaktivt underhåll

Proaktivt underhåll utförs för att förhindra katastrofala fel på material och utrustning. Sådana fel har vanligtvis betydande kostnader förknippade med dem om de lämnas okorrigerade.

Exempel på proaktivt underhåll inkluderar:

  • Applicering av korrosionsskyddande beläggningar på metalliska ytor.
  • Utför inspektioner för att leta efter sprickor, läckor och rostfläckar.
  • Utför tester för att leta efter förtunning av ytmaterial eller erosion av rörledningar.
  • Smörjmaskiner för att minska slitage och diffusionskorrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?