Vad är propylenglykol? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder propylenglykol?

Propylenglykol (även känd som 1, 2-propandiol) är en kemisk förening med molekylformeln C3H8O2. Det är ett organiskt lösningsmedel med klar färg och frätande på de flesta metallytor.

Kunskaper.se förklarar propylenglykol

Det är viktigt att använda ytterligare kemiska inhibitorer tillsammans med propylenglykol när det appliceras på metallytor.

Den valda korrosionsinhibitorn måste vara formulerad för propylenglykol för att skydda metaller från korrosion. Multimetallinhibitorer minskar i allmänhet förekomsten av korrosion via flera mekanismer.

Den inkorporerade propylenglykolinhibitorn tjänar till att modifiera metalliska ytor genom absorption. Detta gör ytan mindre känslig för elektrokemiska angrepp. Följande är nyckelaktiviteterna för en väl vald inhibitor som bör utvärderas och noggrant övervakas för kontinuerlig effekt:

 • Buffring av organiska syror som bildas som ett resultat av glykoloxidation
 • Förebyggande av ytterligare syrabildning

 • Kompatibilitet och full funktionalitet i blandningar av glykol-vatten och glykol-etanol
 • God värmeöverföringsförmåga
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?