Vad är pulvermetallurgi? – Definition från Kunskaper.se

Pulvermetallurgi (PM) är en process för att forma metalldelar genom att värma upp kompakterade metallpulver till strax under deras smältpunkter. Med andra ord är PM en metallformningsprocess som skapar nästan nätdelar från pulveriserad metall.

Kunskaper.se förklarar pulvermetallurgi (PM)

Pulvermetallurgi är processen att blanda fina pulverformiga material, pressa dem till en önskad form eller form (komprimering), och värm sedan upp det komprimerade materialet i en kontrollerad atmosfär för att binda materialet (sintring).

Pulvermetallurgiprocessen består av fyra grundläggande steg:

 • Pulvertillverkning
 • Pulverblandning
 • Komprimerande
 • Sintring

Komprimering utförs vanligtvis vid rumstemperatur, och sintringsprocessen med förhöjd temperatur utförs vanligtvis vid atmosfärstryck. Valfri sekundär bearbetning följer ofta för att erhålla speciella egenskaper eller ökad precision.

Högprecisionsformningsförmågan hos PM genererar komponenter med nästan nettoform, intrikata egenskaper och bra dimensionella precisionsbitar. Den unika flexibiliteten i PM-processen gör att produkter kan tillverkas av material som är skräddarsydda för användarnas specifika behov. Genom att använda speciellt utvalda material möjliggör denna förmåga förfining av detaljens mekaniska egenskaper.

PM-processen har det högsta råvaruutnyttjandet (över 95%) och det lägsta energibehovet per kilogram färdig detalj, jämfört med andra tillverkningsprocesser. Den är lämplig för produktion av stora volymer med mycket lite materialspill. Sekundär bearbetning är praktiskt taget eliminerad.

Pulvermetallurgi är en ständigt och snabbt utvecklad teknologi som omfattar de flesta metalliska och legerade material och en mängd olika former. Det är en högt utvecklad metod för tillverkning av pålitliga järnhaltiga och icke-järnhaltiga delar. Expansionen av bilindustrin i USA har haft stor inverkan. Över 90 % av pulvermetallurgiska produkter används på transportmarknaden.

Pulvermetallurgiska delar används i en mängd olika slutprodukter som:

 • Hårdvara
 • Automobildelar
 • Tvättmaskiner
 • Elverktyg
 • Kopiatorer och portomätare
 • Jaktknivar
 • Hydrauliska enheter
 • Röntgenskärmning
 • Olje och komponenter för gasborrbrunnshuvud

PM-processen ger en mängd fördelar jämfört med konkurrerande metallbearbetningstekniker, inklusive:

 • Kostnadseffektivitet
 • Form och materialflexibilitet
 • Applikationsmångsidighet
 • Enhetlighet från del till del

Pulvermetallurgi även erkänd som ”grön” teknik.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?